• فیزیک پیش دانشگاهی 1

 • بسته بندی و ارسال توسط آفرباما

توضیحات تکمیلی

 • تعداد جلد: 2
 • تعداد حلقه: 28
 • دسته بندی: مبحثی,جمع بندی
 • کیفیت: FULL HD
  مشخصات محصول
 • تعداد جلد
  2
 • تعداد حلقه
  28
 • فهرست مطالب
  جلد ۱
  حلقه ۱- بردار ۱: کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد ها + دقت اندازه گیری + کمیت های نرده ای و برداری + بردارهای یکسان و هم جهت + جمع برداری + تفاضل بردار ها + حالت های خاص + نکات ریز بردارها
  حلقه ۲ - بردار ۲: ضرب عدد در بردار + تجزیه بردار ها + تست و مثال
  حلقه ۳- دینامیک ۱: مفاهیم اولیه + نیرو و قوانین نیوتون + برآیند نیروها + روش حل مسئله های دینامیک + تمرین
  حلقه ۴- دینامیک ۲: تغییر شار و قانون لنز + توضیح اولیه نیروی وزن + نیروی سطح تکیه گاه + اصطکاک + سطح شیب دار
  حلقه ۵- دینامیک ۳: اجسام متصل به هم + آسانسور + نیروی اصطکاک ایستایی + نیروی اصطکاک لغزشی + سطح شیبدار
  حلقه ۶- دینامیک ۴: ادامه نکات سطح شیب دار + نیروی کشش نخ + ماشین آتود + مسائل ترکیبی قرقره ها + اجسام روی هم + تست
  حلقه ۷- دینامیک ۵: نیروی فنر + فنر های سری یا متوالی متصل به هم + تکانه + حرکت دایره ای + سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای + حرکت دایره ای یکنواخت + معادله مکان - زمان + دوره + بسامد + سرعت خطی و زاویه ای + شتاب جانب مرکز + دینامیک حرکت دایره ای + مثال + حرکت اتومبیل در پیچ جاده افقی و عرضی
  حلقه ۸- دینامیک ۶: حرکت ماهواره + چرخش زمین حول محور خود + حرکت درون استوانه + حرکت آونگ مخروطی + حرکت دایره ای در صفحه قائم (غیر یکنواخت) + تست کلی دینامیک
  حلقه ۹- حل تست ۱: حل تست های مبحث دینامیک
  حلقه ۱۰- حل تست ۲: حل تست های مبحث دینامیک
  حلقه ۱۱- حل تست ۳: حل تست های مبحث دینامیک
  حلقه ۱۲- تحلیل کنکور :تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج
  حلقه ۱۳- تحلیل کنکور: تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج
  جلد ۲
  حلقه ۱۴- سینماتیک ۱: بردار مکان + بردار جابه جایی + تفاوت مسافت با جا به جایی + معادله مکان - زمان + معادله مسیر حرکت + سرعت متوسط + تست و مثال
  حلقه ۱۵- سینماتیک ۲: سرعت متوسط متحرک در بازه های زمانی متفاوت + سرعت لحظه ای + تعیین لحظه ای تغییر جهت حرکت متحرک + محاسبه مسافت پیموده شده از روی معادله مکان - زمان + شتاب متوسط + شتاب لحظه ای
  حلقه ۱۶- سینماتیک ۳: نمودار مکان - زمان + تعیین جهت حرکت در نمودار مکان - زمان + محاسبه جا به جایی و مسافت از نمودار مکان - زمان + معادله و نمودار سرعت - زمان + تعیین علامت شتاب از روی نمودار مکان - زمان و سرعت - زمان + نکات مربوط به نمودارها و بردار ها
  حلقه ۱۷- سینماتیک ۴: بررسی نوع حرکت (تند شونده - کند شونده) روی خط راست + تعیین نوع حرکت از روی معادله های + تعیین تند شونده و کند شونده بودن حرکت از روی نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان و شتاب-زمان + حرکت یکنواخت روی خط راست + حرکت با شتاب ثابت روی خط راست + حل تست
  حلقه ۱۸- سینماتیک ۵: بررسی معادله و نمودار مکان-زمان کلی + تست + جا به جایی در ثانیه nام + تست نمودارها
  حلقه ۱۹- سینماتیک ۶: تکنیک های برتر برای به دست آوردن کند یا تند شونده بودن حرکت + بررسی دو متحرک + حل تست و طبقه بندی مسائل + حرکت در راستای قائم (سقوط آزاد) + قوانین و مفاهیم اولیه
  حلقه ۲۰- سینماتیک ۷: مثال های اولیه + زمان و ارتفاع اوج + مسائل دوبار گذشتن گلوله از یک نقطه + تست و مسئله
  حلقه ۲۱- سینماتیک ۸: ادامه تست های سقوط آزاد + حرکت پرتابی (مخصوص رشته ریاضی) + تست
  حلقه ۲۲- سینماتیک ۹: ادامه حرکت پرتابی ( مخصوص رشته ریاضی)
  حلقه ۲۳- نوسان ۱: تعاریف اولیه + بعد نوسانگر + دامنه + دایره مرجع + بعد و فاز + تغییر فاز و زمان + معادله مکان - زمان + نمودار مکان - زمان + سرعت - زمان + شتاب - زمان + حل مثال و تست متعدد
  حلقه ۲۴- نوسان ۲:روش های تحلیل نمودار های بعد ، سرعت و شتاب - زمان + دو نوسانگر هم فاز + حل تست و مسئله + حداقل و حداکثر مسافت + مسافت طی شده در T ثانیه + نیروی مرکز گرا
  حلقه ۲۵- نوسان ۳: تست جمع بندی + انرژی نوسانگر + نمودارهای انرژی + انرژی- مکان ، زمان + حل تست نوسان ۴+ تست های انرژی نوسانگر + دستگاه وزنه و فنر + به هم بستن فنر ها + آونگ ساده + اختلاف تعدا نوسان دو نوسانگر + تشدید + حل تست
  حلقه ۲۶- نوسان ۵: تحلیل تست های کنکور سال های اخیر
 • دسته بندی
  مبحثی,جمع بندی
 • کیفیت
  FULL HD
 • ویژه کنکور
  1397
 • تست های حل شده
  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد و تحلیل ویژه تست های کنکور ۹۵
 • قابل استفاده برای
  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی


نظر بدهید
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
کیفیت بالا
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحویل سریع
10 روز ضمانت بازگشت
پرداخت امن در محل